Individuálne tréningy (B. Bystrica)

Všetci sa chceme cítiť dobrevyzerať skvelo.  Tomu rozumiem. No ak popri tom potrebujete zlepšiť športový výkon, chcete sa naučiť techniku základných cvikov, riešiť pohybové obmedzenia/ bolesti, rozvíjať svoj pohybový potenciál, možno byť viac v pohybe a zlepšiť svoju fyzickú zdatnosť, kvôli práci, ktorá vám to nedovoľuje, byť pod profesionálnejším vedením a hlavne robiť to bezpečnejším spôsobom, ktorí vás bude baviť, vzdelávať, prepájať s celkovou životosprávou ste na správnom mieste.

Spolupracujem so športovcami, mládežou aj dospelými. Nezáleží na veku a pohlaví. Dôležité sú vaše ciele, potreby, aktuálny stav, harmonogram, pohybový vkus a hlavne individuálne špecifiká vašej osobnosti a tela. Na základe tohto všetkého viem posúdiť, či vám viem so svojim vzdelaním, kvalifikovanosťou, praxou a skúsenosťami pomôcť alebo nie. Ak vás to zaujalo, čítajte prosím ďalej ako vyzerá začiatok postup v spolupráci.

Naše svaly a kĺbne spojenia sa medzi ľuďmi až tak nelíšia. Všetci ich preto potrebujeme udržiavať alebo rozvíjať budovaním silovo – pohybových základov. Inak sa začnú ozývať problémy. Príčinou býva pohybová chudoba. Životný štýl len o chôdzi, sedení, ležaní a prekladaní predmetov, nie je to na čo bolo naše telo naprogramované. Z moderného života sa vytratili nároky na fyzickú zdatnosť a všetko navyše ľudia označujú za cvičenie pri ktorom sa často krát trápia a premáhajú. Zničiť človeka a spotiť nie je náročné a nie je to ani môj prístup. Mojim cieľom je vždy spoznať človeka natoľko aby tréningový program pre neho bol zábavou a zároveň ho posúval k cieľom. Preto spolupracujem s každým kto sa chce hýbať lepšie len nevie ako. 

Základy si môžeme predstaviť ako silu vrchnej časti tela (predstavte si vis, zhyb, kľuky, príťahy a iné tlaky) , spodnej časti tela (predstavte si drep, výpady, ich variácie) a koordinovanú súhru trupu (predstavte si dychom regulovanú a intenzitou práce podmienenú reakciu trupu odolávať externým silám alebo kontrolovane (časovane) ich rozkladať medzi jednotlivé svalové partie trupu – v rovnováhe (spolu)pracujúce predné, bočné, chrbtové svaly, svaly panvového dna…).

Mojou filozofiou je rozvoj, hra, zlepšovanie… hľadanie ciest ako dosahovať výsledky. V ríši zvierat sa nájdu silnejšie, rýchlejšie, koordinovanejšie aj vytrvalejšie tvory, no iba človek dostal to privilégium rozhodnúť sa čo zo seba vykreše. Len človek má tu moc premýšľať a dar vybrať si zo všetkých pohybových schopností s celoživotnou schopnosťou učenlivosti a extrémne vysokým citom jemnej motoriky (ručné práce).

No ak súhlasíte so mnou, že sme stvorení na chôdzu/ beh/ šprint/ skoky (atletické základy), prácu s bremenom/ vlastným telom (základy gymnastiky, vzpierania, silovo – funkčného tréningu, fyzioterapie) a všestranných schopností (plávanie, bicykel, hry, bojové a tanečné umenia…), potom ste na správnom mieste. Z tohto všetkého sa snažím vám nadizajnovať tréning. Ak vás tento prístup zaujal a radi študujete, potom sa vám možno bude páčiť kniha o celkovom sebarozvoji a životospráve Puzzle Života alebo len pohybovo – tréningový orientovaný edukačný videoprogram s viac ako 60 stranami informácií a samozrejme audio/ videom OOST Level 1-5

Nemusíte mať obavy. Všetci nepotrebujeme to isté. Dokonca ani neexistuje najlepší cvik. Existuje len prístup vyhodnocovania a nastavenia cvikov/ plánu podľa vašej úrovne, potrieb, cieľu, pohybového vkusu alebo preferencie a časových možnosti, čiže harmonogramu

Naše svaly sa stávajú pevnejšími pod napätím, naše kosti, kĺby a šľachy sa stávajú odolnejšími pod tlakomdiagnostikou sa dá posúdiť stav nášho tela, poznáme väčšinu funkcií nášho tela, preto vieme nastaviť postupný a primeraný systém re/progresívnou schémou cvičení, ktoré nám uľahčujú nastaviť program podľa individuálnych schopností.  Svoje ciele preto dosahujeme premyslenými krokmi.  

Pomáham ľuďom sa slobodnejšie hýbať, lepšie ovládať a rozumieť svojmu telu a užívať si jeho schopnosti, silu a krásu. Eliminovať riziko zranení, deformácií a bolestí. Myslím si, že toto človek potrebuje od osobného trénera. Súčasťou tréningu môžu byť kondičné/ metabolické/ aeróbne aktivity, ale to by už mala byť nadstavba samostatného aktívneho životného štýlu. Snažím sa klientov pripraviť na to čo majú radi a čím radi napĺňajú svoj voľný a oddychový čas napr. túry, prechádzky, beh, plávanie, cyklistika, lezenie, manuálna práca, tanec, športové hry, tenis, skupinové tréningy ako yoga, pilates, jumping, kruhové tréningy….

Pre koho som vhodný tréner?

 • Profesionálnych a výkonnostných športovcov (špecializácia futbal a podobné rýchlostno – silové športy, silová gymnastika, náprava, sila, výkon, príprava, prevencia zranení)
 • Ľudí so sedavým zamestnaním (desk worker)
 • Deti/ mládež s cieľom všeobecnej prípravy zameranej na max. rozvoj svojho potenciálu a silovú prípravu (sú krúžky, kde sa s deťmi len hrajú a využívajú voľný čas… osobne hľadám max. efektívnosť cez hru)
 • Dlhodobé pohybové problémy, bolesti a obmedzenia
 • Ženy a muži, ktorí chcú lepšie ovládať svoje telo, porozumieť mu hlbšie, primárne sa lepšie cítiť, mať vyššiu fyzickú zdatnosť a lepšie sa hýbať, sekundárne samozrejme vyzerať
 • Ľudí, ktorých zaujíma svoj celkový rozvoj, životospráva a chcú sa cítiť dobre (coaching/ mentoring)

Postup a začiatok spolupráce

0. Emailová komunikácia – dohodnutie 1. stretnutia, vyplnenie formulára (nie je potrebne vypĺňať všetko) so základnými otázkami, týždenného harmonogramu, stravovacieho režimu, vymenienie si aspoň základných informácií (záujem, o koho ide, definovanie problému, cieľ, predstava…)

 1.  Prvé stretnutie – zoznámenie, rozhovor: definovanie cieľov, história, záujmy, diagnózy, vyšetrenia, úrazy, práca, denný harmonogram, aktuálna a minulá zdatnosť (tréningový vek), 
 2. Prvý tréning s testovaním a diagnostikou/ screeningom
 3. Absolvovanie pohybovej prípra(v)ky – ide o výuku základných pohybových vzoroch a techniku cvičení, výstupom je lepšie porozumenie celému tréningovému plánu, samostatnosť a nastavenie cvičení na požadovanú úroveň, zahrňuje diagnostiku, testovanie, učenie a porozumenie základným princípom a mechanizmom ľudského tela 
 4. Tréningový plán zameraný na cieľ a potreby
 5. Optimalizácia, podpora (spolupráca s fyzioterapeutom alebo inými trénermi)
 6. Výsledky, radosť
 7. Pokračovanie v spolupráci alebo zmena

Čo na tréningu používam-e?

 1. Filozofiu: Prečo, Ako, Čo (Boyle) –  Musíme vedieť KDE sme, KAM smerujeme a na základe toho vybrať vhodné cviky, pomôcky, náradie, metódy…
 2. Gymnastické základy (základy s vlastným telom, náradie a náčinie ako hrazda, kruhy, podlahu, bradlá, expandre)
 3. Silové prostriedky (olympijská tyč, trap bar, kettlebel, jednoručky, iné bremenná)
 4. Outdoor konštrukcie (v prípade záujmu cvičenia vonku)
 5. Partnera/ trénera v prípade trénovania v dvojici alebo dopomoci
 6. Iné pomôcky „funkčného“ tréningu  (masážne valce, trx, inverzné boty, …)
 7. Princípy adaptácie, primeranosti, postupnosti, pestrosti, individualizácie…
 8. Prístupy bezpečnosti, prevencie, biomechaniky/ techniky, zábavy, rozvoja/ progresu/ udržateľného rastu a učenia 
 9. Najnovšie poznatky zo sveta športových vied, silového tréningu, pohybových umení a prevencie
Cenník (od 15€) a ďalšie tréningové možnosti