PREČO SA KOMPLEXNE (telo, myseľ, duch) ROZVÍJAŤ ?

Dovoľte mi prosím odpovedať prostredníctvom lásky k múdrosti (Filozofia ako láska k múdrosti; filein = ľúbiť, sofia = múdrosť).

V západnej kultúre je zdravie chápané ako neprítomnosť choroby. Podľa východnej filozofie je zdravie užívanie si plnosti života.

„Umenie sebarozvoja spočíva v rozvíjaní celej podstaty človeka – tela, mysle a ducha“

evolucia vedomia

Sme ako ČASOVANÁ BOMBA, ktorá buď vyhasne alebo vybuchne :-)

Tri roviny nášho života sú ako zápalné šňúry, ktoré vedú k bombe zvanej potenciál našej vnútornej energii tvoriace jeden celok z tela, našej mysle (Ja, ego, rozum) a ducha (vedomia, životná esencia, iskra).

 

V každom z nás takto blúdia a čakajú na svoje objavenie. K plnému uvoľneniu našej vnútornej energie (sily) za budovaním života po akom túžime dôjde len ich prepojením. Čo sa z nás môže stať ak porozumieme týmto trom silám nášho potenciálu? :-) Posúďme sami. Teraz sa prosím zhlboka nadýchnime alebo vráťme, keď si budeme istí, že máme ničím nerušených 10 minút :-) Áno tento článok je trochaa dlhší. Dokázali by ste sami 25 rokov svojho života skrátiť ešte viac ? 😀

Hovorí sa, že najbohatšie miesto na zemi je cintorín, pretože tam sú pochované všetky sny, všetky nápady, vynálezy, o ktorých sme nikdy nepočuli, pretože ľudia sa ich báli uskutočniť.

Predstavme si, že sme zdraví, atraktívni, fyzicky zdatní (BIO), robíme to čo nás baví najlepšie ako vieme s ľuďmi, ktorých milujeme (MENTAL), slobodne a pokojne vlastným spôsobom a vlastnou cestou (SPIRIT).

Môžeme byť zdraví, ale ak vnútorne trpíme v práci, nie je to ono. Alebo sme chorí, slabí, zranení, ubolení máme síce možnosť sebarealizácie alebo dobrej práce, ale tiež to nie je ono. Jedno bez druhého a tretie bez prvého proste nejde. Rozvoj celku nie je kompletný. Hovorí sa, že človeku večne niečo chýba, na všetko si rýchlo zvyká a je nespokojný. To nie je pravda. To niečo, čo nám chýba je poznanie, ktoré je dosiaľ trocha nedostupné.

„Dobre pomenovaný problém je z polovice vyriešený problém“.

Kde cítime najväčší nedostatok? Zamyslíme sa prosím, kde sú naše slabé a silné stránky života , čo potrebujeme zlepšiť a čo už nerobiť aby sme žili život po akom túžime (ciele, výzor, zdravotný problém, vzťahy, spokojnosť, šťastie, práca, podnikanie, naplnenosť, rodina, materiálne veci, pokoj, sloboda, sebarealizácia…).

4

Svoje presvedčenie staviam na 3 častiach potenciálu, ale tie v sebe ukrývajú ďalšie oblasti, medzi ktorými fungujú vzájomné vzťahy. Harmónia medzi týmito oblasťami a poznanie súvislostí medzi nimi je tým, čo nazývam umením sebarozvoja. Totižto schopnosť vedieť sa čo najrýchlejšie vyrovnávať so životnými dobrými aj zlými situáciami je umenie. Pamätajme, že zmena je základom vesmíru. Čo nerastie a nevyvíja, prestáva žiť. Príroda sa neustále mení a my sme jej súčasťou. Celá práca na sebe sa točí okolo rozvíjania kľúčových životných oblastí  v poradí, ktoré považujeme aktuálne za dôležité, ktoré práve potrebujeme a  riešime v našej životnej fáze. Život je jednoduchý. Je komplikovaný, keď nehovoríme čo si myslíme, a nerobíme čo hovoríme, keď sa odmietame ponaučiť. Je však férový a lekcie nám bude opakovať dovtedy kým ich nezložíme a nepochopíme.

loga

Aké základy si môžeme predstaviť pod týmito oblasťami ? Jednoducho povedané prirodzené stravovanie, pestrý pohyb, čerstvý spánok, vyhýbanie sa chémií ako “liekozmetika”, vnímanie, chápanie a riešenie svojich emócií vrátane stres a ego manažmentu, práca na niečom zmysluplnom, oddych a čerpanie síl príjemnými aktivitami, budovanie úprimných partnerských vzťahov, vzdelávanie, zábava, výchova lepších ľudí, sebarozvoj, nasledovanie svojej vášne a pomoc druhým.

Rád by som teraz prešiel k jednotlivým celkom a rozobral ich na menšie. Poďme odpáliť prvú časť životnej bomby a urobiť si menší ohňostroj :-) Prvá “Biologická zbraň hromadného… blahodaru”  :-)

1. Biologické zdravie / Telo

Niekoľko kľúčových myšlienok na úvod.

„Dr. Budúcnosti nebude predpisovať lieky, ale vzbudzovať u ľudí záujem o ich telesnú schránku, správnu výživu, príčiny chorôb a ako im predchádzať“.

„Zdravie nie je všetko, ale všetko je ničím bez neho“

„Nič v biológií nedáva zmysel, pokiaľ sa na to nepozeráme z pohľadu evolúcie“

3

Aby človek pochopil biologickú kvalitu zdravia musí si byť vedomý, že výživa má jeden z najväčších biologických vplyvov na zdravie človeka. Jej podstata vychádza z evolučnej biológie. To čo za celý život skonzumujeme do výraznej miery ovplyvní našu bunkovo-genetickú výbavu. Táto výživa sa premení na energiu a obnovu našich buniek. Kvalita tohto paliva rozhodne o našej biologickej kvalite buniek a mikroflóry, ktoré nás tvoria. Dostatok pohybu, spánku, blízkosť prírody a prevencia pred modernými hrozbami degenerácie v podobe neaktivity, spracovaného jedla, kozmetiky, liekov, pesticídov, elektrosmogu, znečisteného prostredia, vody, vzduchu, rastlín a zvierat to všetko určuje či prirodzené mechanizmy nášho tela podporujeme alebo mu bránime fungovať dlhodobo a spoľahlivo.

Tento komplex, starnutím rozhoduje vnimanie o tom aké gény sa aktivujú a deaktivujú, ktoré bunky sa budú rozmnožovať, poškodzovať a opravovať. Výsledkom je náš výzor, imunita, zdravotný stav, pocit a vitalita, kondícia, kvalita genetického materiálu, ktorý odovzdáme našim potomkov. Je skutočne vysoká daň, ktorú našej civilizácií splácame v podobe zdravotných problémov a iných problémov. Kým nebudeme konať v súlade s mentálnymi a prírodnými zákonmi, budeme sa aj naďalej brodiť problémami. Nech je ako chce, na svete nič nie je dobré alebo zlé, veľké alebo malé. Záleží iba na tom, ako sa na to pozeráme, ako to hodnotíme, či posudzujeme, pretože vo svojej podstate VŠETKO IBA JE. To či niečo považujeme za dobré alebo zlé, hodnotí naša myseľ, rebríček hodnôt, skúseností… Každý vnútorný nesúhlas je len náš odpor, ktorý nás drží v zajatí. Aj na malý problém sa dá pozerať z takej blízkosti, že sme udivení aký je obrovský.  Aj na obraz (problém) sa môžeme dívať z takej blízkosti, že jeho krásu uvidíme až keď poodstúpime (pochopenie a poďakovanie problému s odstupom času). Pre niekoho bude dážď radosťou, inému spôsobí depresiu. Preto nepripomínajme svetu, že je chorý a ustaraný. Pripomínajme mu, že je nádherný a slobodný. Základom biologickej kvality je prirodzenosť, schopnosť správať sa v súlade s prírodou, počúvať a vnímať signály, ktoré prijímame, či ide o pohyb, stravu, spánok, biologický režim a všetky ne/poznané zmysly.

2. Mentálna kvalita / Myseľ

„S vedomosťami niečo zmeniť nie je náročné, ale bez nich je to takmer nemožné“

„Formálne vzdelanie nám zabezpečí živobytie, neformálne samoštúdium však bohatstvo“.

„Problém škôl je, že nám najprv dajú odpovede a potom skúšku, v živote je to , ale presne naopak.“

„Genialita vraj spočíva v tom, vidieť veci v súvislostiach“

„Najväčším bohatstvom človeka sú medziľudské vzťahy“

„Ani všetky oceány sveta nepotopia loď, dokým sa voda nedostane dovnútra. Rovnako nám neublíži negatívna myšlienka a emócia, pokiaľ im to nedovolíme“.

mysel

O tom kto sme rozhodujú naše myšlienky, nad ktorými máme väčšinovú kontrolu. Akými myšlienkami sa vedome / nevedome obklopujeme na základe našich každodenných rozhodnutí sa rozvíjame, niekým stávame a budujeme svoje mentálne zdravie. To môže byť akékoľvek poznávanie od cudzích jazykov, umenia, športu, medicíny, práva, geografie, biológie, ekonómie až po všetky ostatné oblasti. Myšlienky/ informácie/ vedomosti majú ohromnú silu. Predstavme si, že všetko okolo nás bolo najprv myšlienkou v niekoho hlave od kolesa až po lietadlo.

„Všetko čo si vieme predstaviť, dokážeme aj uskutočniť“.

Ak sa učíme od lepších, starších, skúsenejších ľudí v našej oblasti a spájame to s našimi skúsenosťami a záujmami získavame ohromne bohatstvo, ktoré zisťovali celý život a my ho môžeme aplikovať do toho svojho v oveľa kratšom čase, ktoré nám otvára nové braný v poznávaní ďalšieho a ďalšieho. Žijeme v informačnej dobe, nikdy doteraz nebolo možné stať sa odborníkom a mať prístup k akýmkoľvek informáciám aké potrebujeme prostredníctvom internetu. Dnes ide o zručnosť vyhľadávania a výberu. Bolo by naivné si myslieť, že nám stačí vedieť čo vieme a na všetko prídeme sami. Kop Kopmeyer uviedol „Nikdy nebudeme žiť tak dlho, aby sme sa to všetko naučili sami“. Vďaka týmto myšlienkam môžeme robiť inteligentnejšie čo nás zaujíma, lepšie rozumieť sebe a vzťahom a hneď máme kľúč ku šťastiu ak v živote robíme čo nás baví s ľuďmi ktorých milujeme. Ľudia sú všetko. Najsilnejšie osobnosti všetkých dôb pochopili, že v spolupráci je sila a umenie budovania úprimných vzťahov je predovšetkým o nás. Ich kvalita rozhoduje o našom úspechu v osobnom aj pracovnom živote. Úspech je len o schopnosti efektívne riešiť problémy ostatných ľudí, teda slúžiť ostatným. Ľudia sa hádali aj predtým a ich problémy sa podobajú našim, ale my sa už nemusíme pracne učiť z každej svojej chyby, môžeme sa poučiť z ich. A to platí vo všetkom. Hovorí sa tomu pokrok a predávanie múdrosti z generácie na generáciu.

Čínske príslovie hovorí, že rozhovor s múdrym človekom je hoden mesačného štúdia z kníh.

V istej fáze života všetci prichádzame k bodu, že prišiel čas ísť svojou cestou a prestať byť závislým. Závislosť je príčinou nešťastia v akejkoľvek podobe (láska, peniaze, jedlo, drogy). Hovorí sa tomu aj sloboda, jedna z najväčších hodnôt akú môžeme mať. Aj keď sme dovtedy boli výrazne ovplyvnení prostredím, rodičmi, výchovou, ľuďmi v okolí, systémom, spoločnosťou, zodpovednosť začneme za seba niesť sami. Tento proces má však svoje prirodzené tempo. Urýchliť sa dá len predtým zmieňovanými prvkami hlavne ak sú rodičia takými osobnosťami a postarajú sa o to aby sme odmala boli v “hodnotnom” prostredí, kde sa podporuje a miluje. Takže dennodenné myšlienky, ktorými obklopujeme svoju myseľ formujú našu osobnosť, rozširujú vedomosti, pretvárajú naše postoje, hodnoty, veci, ktoré sú pre nás dôležité, vytvárajú nové myšlienkové vzorce, ktoré menia naše správanie. Avšak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že nasávaním mnoho myšlienok sa dá tiež prejesť a výsledkom je svalovica mozgu, zahmlená myseľ, stres a tlak. Novodobým problémom sprístupnenia všetkých informácií sa stáva informačná vojna, ktorej zbraňou je toxické množstvo informácii. Mozog a myseľ veľmi radi analyzujú a riešia problémy, ktoré si definujeme kladením otázok. To aké otázky (pozitívne/ negatívne) vzhľadom na čokoľvek si kladieme, také dostávame odpovede. Niekedy je ťažké prestať riešiť to čo nás trápi negatívnym spôsobom. Tento fenomén ma doviedol k hľadaniu riešení poznávaním ďalších spôsobov ako sa vzdelávať a zároveň pracovať nie len tvrdo, ale s umom a v rovnováhe. Robiť čo treba, koľko treba a kedy to treba aj keď sa mi nechce podľa priority (napr. obchod s klientmi) a urgentnosti (napr. vybavovanie na úradoch). Umenie oddychovať, mať kontrolu nad svojim stavom, meditácie sú všetko zručnosti objavené starými civilizáciami, ktoré už chápali jej dôležitosť v dopĺňaní mentálnej energie. Všimli ste si, že väčšinou sme v strese, strachu, pod tlakom, v pochybnostiach, depresii keď sme unavení, nevyspatí, prepracovaní alebo chorí ? Proste nedostatok mentálnej energie a pokoja :-) Kedysi som mnohými vecami, ktoré som nepoznal opovrhoval. Veľká pravda sa ukrýva v týchto slovách

„Najväčším nepriateľom poznania nie je ignorácia, je ním ilúzia poznania“.

ego vedomosti

Poznávanie je nekonečné, kým človek nepochopí jednu lekciu, ktorú mu život opakovane dáva, tak ho nepustí na ďalšiu úroveň. Avšak naše poznanie je kriticky limitované, nie je možné všetko poznať v najhlbšej súvislosti ani to nie je potrebné pre naplnený život. Naša myseľ/ ego však nemá rada nepoznanie odpovedí, preto je spirituálne zdravie,  vnímanie, pozorovanie, porozumenie skutočnej lásky, pokoja a mieru nad ňou. Otvorenosť, rešpekt, podpora, pokora, vďačnosť, zodpovednosť za svoj život sú najdôležitejšie myšlienkové vzorce aké zatiaľ poznám.

3. Duchovné sebapoznávanie

( V čase písanie a spracovávania tohto článku mám 24r., zobrazuje moje skúsenosti a vnímanie. Ak ste mladší nemusíte dokázať všetko vstrebať, obaja sme v poriadku, zoberte si prosím pre seba to svoje  a možno raz si spomeniete na niektoré súvislosti :-) Pokúsim sa to vysvetliť týmto príkladom)

Vedeli by ste ako chutí med keby vám ho niekto opisoval slovami alebo učil o ňom z obrázka ? Kým ho neochutnáme nikdy to nezistíme. Potrebujeme skúsenosť. Skúsenosti sú prežité okamihy/ situácie  / pocity :)

„Zmysel života je smiať sa, milovať a zanechať po sebe vo svete trocha viac dobra a lásky“

“Život pre mňa, nie je krátka sviečka. Skôr je to oslnivá fakľa, ktorú môžem na chvíľu držať, a chcem aby horela tak jasne, ako sa len dá, kým ju odovzdám budúcim generáciám”.

„Buďme tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo svojom okolí“

„Láska ukazuje človeku cieľ jeho života, rozum ukazuje prostriedky ako to uskutočniť“.

duch

Pravdou je, že k duchovnému/ vnútornému poznávaniu, následnému pochopeniu a pokoju sa človek dopracuje väčšinou cez bolesť a utrpenie. Keď už človek nie je schopný uniesť to bremeno, rozbije sa škrupina zvaná ego a prebudí niečo hlbšie. Len človek, ktorý zažil bolesť zo straty blízkeho, milovaného, chudoby, choroby, bolesti, psychickej traumy pocíti potrebu po hľadaní vnútornej sily a nie uspokojovania cez vonkajší svet a jeho pôžitky (nakupovanie, drogy, alkohol, sex …). Opakom alebo druhým pólom je menšína ľudí, ktorý nepripravene zažili obrovský úspech/ bohatstvo následkom čoho sa k tej bolesti doslova prepili/ zdrogovali/ stratili zmysel života. Môžeme to vidieť na väčšine populácie, ktorá svojim konzumným spôsobom života cez materiálne potešenia uspokojuje svoje pocity nespokojnosti/ menejcennosti/ smútku… Nedostatok pocitu šťastia a uspokojovanie ho cez pôžitky je primalá bolesť k prebudeniu ducha. V skutočnosti sa ani nejedná o vnútorné šťastie, ale len krátkodobé potešenie či vzrušenie.

                                      unconscious-mind             Screen-shot-2014-05-30-at-10.54.28-AM

Táto sféra poznania je veľmi tajomná. Nepozná vedu a jej metódy získavania údajov a merania – i keď niektoré učenia sa o to snažia . S tým niečím v nás sa narodíme a je ťažké to definovať. Psychológia skúma myseľ a jej pod/vedomé reakcie. V mojom vnímaní je duchovné zdravie o poznaní, ktoré je dosiaľ veľmi nedostupné. Úplný základ tvorí myšlienka, že celý vesmír a všetko v ňom sa skladá z vibrácie neustále meniacej formy (elektróny, protóny, neutróny a ich častíc) = energie.

Keď si to uvedomíme, neostáva nám iné ako pripustiť, že všetko naokolo je z jedného zdroja len v inej forme s vlastnou vibráciou (vrátane nás). Naše tkanivo aj ten plast či monitor pre nami je na najnižšej úrovni len vibráciou častíc. To sa nazýva jednota vesmíru. Všetko naokolo je forma energie. Nájdu sa mnohí vedci molekulárnej či jadrovej fyziky, ktorí týmto tvrdeniam ostávajú otvorení. To prečo sme o tom doteraz nevedeli, je, že sa to bežne aspoň u nás neučí, aj keď je to základom všetkých náboženstiev len inak interpretované. Napr. v kresťanstve sú to pojmy spájané s bohom ukryté vo veršoch. Boh je všade naokolo nás, boh je v nás. Problém je, že boha si interpretujeme a spájame s osobou a nie zdroj všetkého. Skúsme si predstaviť BYTIE :-) Problém však ? To je boh. BOH = BYTIE. V Buddhizme je to popisované zrozumiteľnejšie (aspoň pre mňa) podobným spôsobom ako uvádzam, vesmírnymi zákonmi. Hinduisti alebo skôr učenie Bhagavad gita majú Krišnu a tiež hrubé zvitky veršov.

universum

“Ak sú oči okná duše, zreničky sú potom okná do mysle”. Zreničky sa nám automaticky rozširujú pri podnetoch, ktoré nás zaujímajú. Naopak pri negatívnych pocitoch sa sťahujú. Na základe toho máme presný obraz, čo druhý prežíva.

Keďže o tom nevieme, že sme formou energie a naša spoločnosť a systém nás odmalička vychováva ako samostatné jednotky (meno, rodný list) vytvára v nás predstavu oddelených, samostatných ľudí, ktorí musia v živote bojovať o prežitie hlavne sami za seba. Premýšľame o sebe ako individualite, naše JA sa volá EGO a tvorí ho naša myseľ. Ego je príčinou neustáleho strachu z budúcnosti a trápenia z minulosti. Stále sa bojí o svoje prežitie, pretože nás vníma ako zraniteľné telo vo fyzickom/ hmotnom svete. Na prvý pohľad to vyzerá logický, však? Ako náhle si uvedomíme, že naše telá sú formou energie a naše JA je vymyslené – ilúzia, napadne nás otázka kto sme/ čo sme ? Čo je náš vnútorný hlas ? Čo sa deje keď spíme ? Ak sme len sústava vibrácie a častíc, z čoho je ten „život“? Prečo je kameň „mŕtvej formy vibračnej energie“ a ja tej živšej ? A začneme rozmýšľať o našej duši / duchovi. Duša je niečo nesmrteľné, stále prítomné, je to iskra plameňa života, aspoň tak sa to zdá. Ak prijmeme, že naše telo je pominuteľná forma hmoty a pripustíme možnosť večnej duše, začneme viac zaujímať o naše duchovné zdravie, zistíme, že sa prestávame báť smrti. Ak pochopíme, že neexistuje ani čas, ani smrť, ostane len naše bytie a zánik fyzickej formy ako nutnosť kolobehu života. Bytie si môžeme predstaviť ako jazero, kde hladina je fyzický hmotný svet, vrátane nášho tela a jeho hĺbka je vedomie nášho ducha. Nech sa deje na hladine čokoľvek, hĺbka ostáva pokojná.

                                water        hlbka      puzzle

Nie je možné v jednom článku obsiahnuť všetky súvislosti, ale verím, že s postupným časom sa vám budú vynárať a zapadať ako puzzle. Sám som sa veľa pýtal a riešil veľa otázok aby som pochopil. Budhisti veria vprevtelovanie duše mŕtvych do zvierat alebo ľudí a že najzhubnejšími nečistotami mysle sú chtivosť, nenávisť a nevedomosť. Dôvodom je opäť naše Ego, ktoré sa bojí a chráni. Sú to jeho vlastnosti. Ak niekedy na sebe spozorujete takéto správanie, ovláda Vás vaše ego a vy ste v tej chvíli nevedomí. To je dôvod, prečo sme v živote neustále nepokojní a nešťastní. Dá sa žiť pokojne a šťastne, keď nám stále niečo hrozí, niekto vadí, stále bojujeme, stále niečo chceme, závidime, nedoprajeme a niečoho sa bojíme ? Dokým neočistíme našu myseľ, náš život bude dovtedy negatívne ovplyvňovaný a nestály. Keď prijmeme, že naše telá sú len formou energie ako všetko naokolo,  a so všetkým sme na najnižšej úrovni častíc spojení, pocítime pokoj a lásku k všetkému naokolo. Pochopíme, že náš život je dar, ktorý máme možnosť prežiť a smrť je len zánik fyzickej formy. Duša ostáva. Budeme sa správať totižto k všetkému naokolo lepšie. Nebudeme mať potrebu vraždiť a ničiť, pretože by to bolo akoby sme zabíjali seba.

ego dusa svet

Uvedomme si ešte, že aj naše myšlienky a emócie majú formu vibrácií v našom mozgu, nervovej dráhe a medzi bunkami. Preto my sme pánmi svojho osudu. V akých vibráciách chceme žiť? Ak budeme „vibrovať“/ myslieť negatívne takých ľudí, okolností si budeme priťahovať. Nezáleží na tom, či je niečo dobré alebo nie. Jednoducho čo vyžaríme/ vykonáme to sa nám vráti. Preto duchovné zdravie je o duchovnom pokoji, dosiahnutie duchovného pokoja je osvietenie. Z tohto dôvodu tak veľa ľudí dnes medituje, pretože to je pre nich priestor byť v klude, vrátiť sa do prítomného okamihu, pocítiť život a vystúpiť zo sveta menom štát (resp. nevedomého Ego sveta – svet ovládaný egom, nevedomý v tom, že je niečo nad egom),  plného problémov, strachu z materiálneho, hmotného a konzumného sveta, kde sa hrá o peniaze podľa zákonov a pravidiel vytvorených ľuďmi. Aspoň nachvíľu sa upokojiť a pokračovať s takýmto nastavením, pokojom, láskou a mierom v sebe vo svojich činnostiach.

prebudenie senSkutočný život a Egosvet (štát) sú dva rozdielne svety. Jeden tu vždy bol a druhý si vytvorili ľudia, ktorý má vlastné Egom špecifikované pravidlá a je príčinou väčšiny ľudského trápenia na zemi. Všimnime si deti, kým ešte nevedia o sebe a zvieratá, ktoré nemajú Ego/ Ja sú krásnymi príkladmi čistých bytostí. Jednoducho pozorujú a žijú. Netvrdím, že mať myseľ je zlé. Tvrdím, že duchovné poznanie je dôležité, ale my našu pozornosť venujeme poznávaniu nezmyselných vecí. Nezaujíma nás vnútorné poznanie. Študujeme konár, ale nezaujíma nás strom. Študujeme módu, ale skrývame telo. Meditácia nie je len turecký sed a zavreté oči. Meditácia je akékoľvek odpútanie od mysle. Je to len bezmyšlienkovité vnímanie a pozorovanie ako napr. pohyb, pobyt v prírode, hladkanie zvierat, rozhovor s človekom, počúvanie hudby, spánok, šoférovanie. Aj toto sú meditačné stavy o ktorých ani nevieme, že meditujeme. Nezáleží na názve slova (meditácia), ale o naplnení jeho významu.

Takže tieto dva svety (skutočný a egosvet) nazývam
to aj umením žiť božský život a hrať ľudskú hru peňazí. Budhisti hovoria, že s novým miléniom sa čoraz viac ľudí uvedomuje, pretože všetci cítime, že nám niečo chýba. Chýba nám pokoj, láska, mier. Preto neexistuje iné riešenie vojen, ekonomických kríz, chorôb, chudoby a trápenia vo svete ako duchovné prebudenie/ uvedomenie.

Žijeme vo svete ilúzií/ očných klamov. Pozrime si na videu 300 x spomalený jav a zistíme, koľko toho nestíha náš mozog spracovať napriek tomu aký je výkonný. Tak isto neviditeľné sily ako gravitácia a magnetizmus ešte donedávna neboli dokázané. Sme otvorení možnosti aj iným silám, ktoré (ešte) nevidíme, nevieme ich vysvetliť, nie sú dokázané, ale fungujú a ovplyvňujú nás ?

To, že niekomu dáme peniaze, jedlo, jeho problémy na príčinnej rovine neodstráni, len utlmí symptóm/ bolesť. Pomáhať je jedným so zmyslom života. Ale nechceme toho človeka ľutovať. Chceme ho podporiť aby rástol, chcel sa rozvíjať a objavil vnútornú silu. Smrť je ilúzia, je to len premena formy hmoty, duša ostáva a prechádza do novej formy (možno, toto nemám doriešené). Preto riešiť vo svete utrpenie nie je riešenie. Nie je to príčina, príčina je úroveň vedomia (nevedomosť) ľudí. Riešenie je vzdelávať a učiť vnútornému sebapoznaniu. Spomínate ? Ak je čovek prebudený neničí a neubližuje, pretože vie, že je so všetkým prepojený. Je rád, že žije a užíva si.

Prírode je úplne jedno či existujeme, špinavá, čistá, všetko je len forma hmoty. Ak sa sami vyhubíme ona sa za milión rokov obnoví. Avšak my si tým robíme podmienky pre fyzický život. Celá spoločnosť je ako pasca, ktorú niekto nasadil na ľudského ducha. Preto sa nikdy nesnažme súdiť životy a činy iných, nikdy nepochopíme dostatočné čo ich viedlo k svojmu konaniu, kým sa nedostaneme do ich vlastnej kože. Teraz už vieme, že ten človek je len nevedomý a ovládaný svojim Egom = strachom z niečoho. Nikoho sa nesnažme presviedčať, či meniť. Všetci žijeme v inej “tej svojej” realite. Na svete je 7 miliárd ľudí úplne odlišných ľudí, ktorých názory, pocity a chovanie sa navyše mení každý deň. Nikdy všetkým nevyhovieme, vždy tu bude niekto, kto sa nachádza v inej fáze svojho života na svojej úrovni poznania a musí si prejsť čím sme si prešli alebo si prejdeme :-). Nikto nemá rád bolesť a nerobí chyby naschvál, robíme len to čo potrebujeme a to najlepšie čo v daný moment dokážeme. Preto rešpektujme právo iných na vlastné chyby a vlastnú skúsenosť. Jediný recept je vnímať to, rešpektovať, podporovať, byť vzorom. Ani my sami nevieme, ako sa budeme cítiť zajtra a čo nás čaká a tobôž ako sa s tým vyrovnáme. Tak čo budeme si domýšľať a posudzovať?

Duchovné sebapoznávanie sa odvíja od všetkých faktorov vopred spomínaných, ale do výraznej miery ho formuje sám život prežívaním a skúsenosťami. Hovorí sa, že skôr či neskôr všetci dôjdeme do tohto bodu, dovedie nás k nemu neúspech (bolesť) alebo aj márny úspech, v ktorom stratíme naplňujúci vonkajší zmysel.

svet zmena ty

V istej životnej fáze taktiež nad touto sférou objavujeme túžbu a náhody/osudnosť nahradíme cielením poznávaním až prekonávaním vlastných hraníc tzv. zón pohodlnosti a snažíme sa zisťovať čo je v nás, objavovať svoju silu potenciálu, rásť a stávať sa silnejšími. Kedysi sa myslelo, že jedným zo zmyslov života je HĽADAŤ SA, do istého momentu áno, ale to je omyl. To je ten stav, ktorý všetci robíme, honíme sa za vetrom a pri tom potrebujeme len v sebe objaviť plamienok života, POKOJ :-) Takže VYTVÁRANIE SA/ BUDOVANIE SA je jedným zo zmyslov života, aby sme svojim uvedomením pomáhali ostatným, šírili lásku a dobro. Nakoniec pochopíme, že tou najväčšou podstatou života je žiť v danom momente, pretože nič iné neexistuje.

Čas je ďalšia ilúzia. Minulosť sú len pamäťové stopy v našom mozgu a budúcnosť projekcia očakávaní našej fantázie. Prítomný okamih je čas, kedy máme najväčšiu kontrolu, najväčšiu silu konať a budovať svoj život naplno :-)  Vstúpme do seba, zamerajme sa na to čo robíme práve teraz. Cítite nejaký strach, bolesť, negatívnu emóciu? Bolí vás niečo práve TERAZ ? Predpokladám, že nie. Že cítite klud, zvedavosť a možno troška inšpirácie, koľko máte v sebe zrazu sily a energie. Úplne najviac čo môžeme urobiť, je urobiť čokoľvek najlepšie ako vieme práve teraz. A nezáleží na tom, či je to leňošenie, učenie sa, práca, šport. Našim cieľom je byť bdelý = vidieť a prijímať veci také aké sú (neposudzovať, nehodnotiť), zároveň cítiť radosť z toho, že sme. Minulosť ani budúcnosť neexistujú, avšak budúcnosť si tvoríme teraz. Robme krok po kroku na ceste za našim cieľom, najlepšie ako vieme a tešme sa z každého kroku. To je návod na úspech, šťastný a naplnený život. To znamená žiť naplno. Žiť len teraz, pracovať naplno, spať naplno, tešiť sa naplno, odpočívať a čerpať energiu naplno. Ak sa budeme pozerať len na cieľ, nikdy k nemu nedôjdeme, pretože kroky k nemu neboli robené na 100%, predsa neexistuje silnejšia energia ako láska, chuť a vášeň :-) .

frekvencia vibracii

Prijmime to čo je práve teraz, lebo inak to ani nejde. Zbavme sa tým pádom odporu a trápenia. Nechajme umrieť naše Ego.  Snahou rozumieť sebe, druhým, životu, prečo sú veci ako sú. To je vyššia forma BYTIA, ktorá sa odohráva v nás predovšetkým vnímaním, zvedavosťou, pýtaním sa, sústredením sa na prítomnosť, prijímaním inšpirácií, pozorovaním okolia a svojho vnútorného rozhovoru, spontánnym generovaním nápadov, myšlienok a plánov.

Odľahčujúca myšlienka na záver a vydýchnutie :-)

„Prečo sa viac zaujímame o to, či je život po smrti, a menej o to, či vôbec pred smrťou žijeme?“

Biologické zdravie, mentálna kvalita, vnútorné poznanie. Toto všetko formuje to kým nakoniec sme. Biologické zdravie odráža ako vyzeráme koľko máme energie, eliminuje zdravotné obmedzenia a udáva fyzické východisko života na tejto planéte, pre následný mentálny rozvoj učením sa, naberanie špecializovaných a všeobecných vedomostí, budovanie sebadôvery a osobnosti, ktoré vedú k rozhodnutiam na našej životnej ceste, ktorá poznáva nášho ducha. VŠETKO, Všetko, všetko so sebou ako vidíte súvisí. Všetky časti sú so sebou prepojené. Ich optimalizácia je umením životosprávy a rozvojom celého potenciálu.

telo mysel duch

„Zdravie nie je všetko, ale všetko je ničím bez zdravia“. Preto biologické, mentálne a spirituálne zdravie je jeden celok.

Rozvíjame náš život alebo prežívame ?

ludia co za to stoja dalajlamaVerím, že keď ktokoľvek rozvinie svoju individualitu po každej z týchto kvalít na čo najvyššiu úroveň, dovolí mu to žiť taký život po akom túži, pretože ho zmysluplne okamih čo okamih napĺňa a nežije v strachu z budúcnosti alebo v trápení z minulosti. Žime ako cítime, robme čo milujeme, pracujme na sebe, pretože môžeme, pretože môže prísť deň keď si už nebudeme musieť vyberať. „Kto sa nezlepšuje sa zhoršuje, kto nesilnie, slabne“. Žiť stále v budúcnosti, ktorá nemusí nastať, je rovnaká chyba ako žiť naďalej v minulosti, ktorá je za nami. Minulosť a budúcnosť majú jedno spoločné – neexistujú. Aby sme napravili minulosť a vytvorili budúcnosť, musíme konať TERAZ. Tak konajme a oddychujme naplno ako dokážeme a popri tom si to užívajme :-)

Nakoniec slová Alberta Einsteina, Oprah Winfrey, Jyma Rohna a Lao-a C-u a jedno KEBY

„Neprajme si aby to bolo ľahšie, nechcime byť človekom, ktorý je úspešný, chcime byť lepším človekom čo za niečo stojí“.

“Poznať vonkajšie veci je inteligencia, poznať sám seba je múdrosť. Ovládať ostatných je moc, zvládnuť sám seba je pravá sila. Keď si uvedomíme, že máme dostatok, potom sme bohatí”.

“Skutočným meradlom nášho bohatstva je to, aká by bola naša hodnota, ak by sme prišli o všetky svoje peniaze.”

A viete čo sa skrýva za slovom bohaty? :)

Spomínané keby…

KEBY som bol po základnej škole prišiel k myšlienkám týchto ľudí skôr: Vlado Zlatoš, Peter Casanova – FirstClass.cz, Ivo Toman, Napolen Hill, B. Tracy, R. Kiyosaki, D. Carnegie,  Eckhart Tolle, Anthony Mello, Don Miguel Ruiz, Prabhupada, Dalai Lama  … asi by som na žiadnu strednú a vysokú školu nešiel a začal konať oveľa skôr.,  :-)

Avšak neľutujem ani sekundu svojho doterajšieho života, pretože ma doviedol tam kde som, k ľudom ktorých mám, k činom, ktoré som urobil, zážitkom, ktoré som zažil a je otázne, či by som v tom veku dokázal tieto myšlienky vstrebať :-)

Toto nie je jediná a zaručená cesta pre každého, delím sa len o to, čo pomáha mne, na čo som prišiel na svojej ceste poznávania  a čo sám robím. Preto chcem skvalitňovať život sebe, ľuďom okolo mňa, pomáhať a podporovať ich na svojej ceste, vzdelávať v oblasti výživy, prevencie, vzťahov, vedením k inteligentnému pohybu, zdieľaním svojich hodnôt, myšlienok a skúseností a prispieť tak lepšiemu svetu okolo nás :-) Prosím zoberte si z tohto článku, len to čo sa vás dotklo a chceli by ste na tom zapracovať. Netrápte sa ak ste niečomu nepochopili, napr. duchovnému poznaniu. Buddhisti sa to učia celý život a ja sám som len na svojom začiatku. Nechajte sa viesť životným prúdom a nič nesilte, všetkému porozumieme v pravý čas. Samozrejme som otvorený všetkým otázkam a dotazom :-)

“Všetko je prepojené súvislosťou, ktorú asi nikdy nespoznáme, ale ani ju spoznať nepotrebujeme. Stačí jej len dôverovať, pretože to jednoducho nemôže byť inak, ako to je.”

Jediný zmysel života vidím v rozvíjaní celku: v milovaní, smiechu a zanechaní po sebe vo svete trocha viac dobra (pomoci, podpory) a lásky (deti).

Ako sa z tohto všetkého vymotať? Všetko bolo povedané. Uvedomme si, že žijeme v 2 svetoch. Jeden žijeme práve teraz, každú sekundu, bez dimenzie času, smrti, nášho Ega a druhý je „len ľudská hra peňazí v štáte“, ktorá má svoje pravidlá. Neustále nás strháva do nevedomosti a provokuje naše ego, báť sa, závidieť, hodnotiť a odsuzdovať. V jednom môžeme byť pokojný v druhom úspešný (možno). Byť úspešný a materiálne bohatý nie je proti duchovnému poznaniu. Môžeme žiť hodnotne, v hre peňazí ako aj iných hrách záleží len na poznaní jej pravidiel a zručnostiach ako konať. Oba však majú spoločný zmysel, rozvíjanie svojho vlastného potenciálu. Poradím a toto si zapíšme.

Príroda funguje v rovnováhach, ale súčasne je plná zmien. Nehľadajme preto rovnováhu, ale harmóniu – schopnosť vyrovnávať sa so zmenami, a teda nerovnováhami.

2 pravdy

Vyrovnávať sa so zmenami, životnými vlnami a situáciami, práve vďaka dvom svetom budeme sa musieť učiť celoživotne. To je harmónia, to je umenie života, schopnosť vyrovnávať sa s nimi. Žiadny recept na stálosť (možno v Tibete). Život je ako priamka EKG, až prestane pulzovať, nastala smrť. Od dnes môžeme pracovať na pokojnejšom spôsobe života a NAJLEPŠOM konaní v prítomnosti bez života v strachu. Všetko sú lekcie, ktoré nás učia pokore.

Nedá sa totižto žiť v strachu, v negatívnych emóciách, negatívnych myšlienkach, negatívnych činoch a očakávať pozitívne výsledky. 

Umenie života spočíva v harmónií, NEhľadať rovnováhu, pretože tá je nestabilná, ale budovať schopnosť/ silu vyrovnávať so životnými zmenami, situáciami, okolnosťami neustálou prácou na sebe. V živote máme voľbu, ale nemáme moc nad ním. V živote nedokážeme ovplyvniť 2 veci a) správanie druhých ľudí voči nám b) a okolnosti, ktoré nám vstúpia do života. Môžeme sa však rozhodnúť ako zareagujeme. Nikto nám nič nedlhuje a my nedlhujeme nič ostatným. Je naša zodpovednosť ako sa cítime.

„Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.“

Pamätáte si ešte na otázku z úvodu ? Prečo pracovať na sebarozvoji ? Aby sme PREBUDILI SVOJHO DUCHA (duch), PREMOHLI SVOJE EGO (myseľ) A DOKÁZALI ZDVIHNÚŤ SVOJ ZADOK (telo).

Prestaňme sa pozerať  len na výsledok, a začnime milovať cestu, ktorá k výsledku vedie každým krokom, každým okamihom. Nechcime od života viac, chcime mu lepšie porozumieť. Ak sa na túto cestu vyberiete, určite sa na nej stretneme :-)

 

ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT BUDOVANÍM SVOJHO BIOLOGICKÉHO, MENTÁLNEHO A
SPIRITUÁLNEHO ZDRAVIA. 
Zmyslom života je smiať sa, milovať, rozvíjať a zanechat po sebe trocha viac lásky a dobra.Logotyp Tommy Povajean

 

Páčil sa Vám článok? Povedzte o ňom aj Vašim priateľom:
Jedálniček