Môžem s niečím pomôcť?

Ako manažér zdravia sa venujem rozvíjaniu ľudského potenciálu v nasledovných (pre mňa) kľúčových životných oblastiach. Pre viac informácií prosím kliknite na vybraný symbol.

„Umenie sebarozvoja spočíva v rozvíjaní celej podstaty človeka – tela, mysle a ducha“

BIOLOGICKÉ ZDRAVIEMENTÁLNA KVALITAVNÚTORNÉ (SEBA)POZNANIE

loga

 • INDIVIDUÁLNE PROGRAMY

balíček kombinovaných služieb optimalizácie životosprávy (napr. tréning, stretnutie, plán).

 • OSOBNÉ STRETNUTIE

závislé od druhu problematiky (pohyb, strava, životospráva, úvodné stretnutie…). Miesto a čas dohodou.

 • STRAVOVACÍ PLÁN

zostavený program na mieru po  odovzdaní dotazníka, prípadného stretnutia či online komunikácie na základe vašej individuliaty a potrieb.

 • TOVAROZNALECKÁ EXKURZIA

zábavno –  praktická forma vzdelávania, ako, kde, čo nakúpiť. Mnoho odpovedí, súvislostí a aplikovateľných riešení pre vlastný život. Zamerania sa na kvalitu, cenu, dostupnosť a chuťové preferencie.

 • ONLINE KONZULTÁCIA

riešenie problému prostredníctvom emailovej, whatsup, či inej formy komunikácie. Napr. 30 min. – 1h, resp. vypracovanie riešených otázok.

 • OSOBNÝ TRÉNING

v BA alebo BB podľa cieľa a úrovne.

 • MENTÁLNY TRÉNING

riešenie problémov v oblasti vzťahov, manažmente stresu, nastavenie mysle, motivácie, osobnostného a duchovného rastu. Hľadanie odpovedí na mnoho životných otázok.

 • FIREMNÉ ŠKOLENIE

vhodné pre vrcholový manažment ako aj zamestancov. Cieľom je zvýšenie kvality života, spokojnosti, energie, efektivity na pracovisku. Ako sa inteligentnejšie hýbať, stravovať, manažovať čas.

 • PREDNÁŠKY A SEMINÁRE

pre odbornú aj laickú verejnosť v oblasti výživy a tréningu a optimalizovaní životosprávy.

 • KURZYoriginal_logo_smaller

v príprave.

 • WORKSHOP

rozvíjanie  potenciálu po biologickej, mentálnej aj spirituálnej stránke.

 • PUBLIKÁCIE

v sekcii na stiahnutie.

 

Po vybratí vhodnej formy spolupráce je cena výsledkom obojstrannej dohody a individuálnom posúdení časovej
a pracovnej
náročnosti.

Kontakt:

tommypovajean@gmail.com alebo kontaktný formulár

tel: 0904188099

whatsup

Páčil sa Vám článok? Povedzte o ňom aj Vašim priateľom:
Jedálniček