Opustil ju bez varovania alebo Ako nájsť stratený zmysel

Opustil ju bez varovania a nezabudol sa pri tom tváriť šťastný pri inej. Napísala [...]